Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Utworzono dnia 13.05.2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, zwanym dalej Administratorem,

2) inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora jest Pan Grzegorz Szajerka,
e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 61 § 5 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2096 ze zm.), a także art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz innych przepisów,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także podmioty, które posiadają zawarte z Administratorem stosowne porozumienia w formie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania administracyjnego oraz celu, na jaki zostały pobrane, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się jedynie na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wszczęcia i przeprowadzenia postępowania administracyjnego,

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny