Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alkoholizm (choroba alkoholowa) jest chorobą, na którą każdy może zachorować. Przebieg choroby alkoholowej jest bardzo podobny u wszystkich osób nią dotkniętych. Nieleczony alkoholizm zagraża życiu i skraca je przeciętnie o 10-15 lat.

Alkoholizm jest chorobą chroniczną - czyli nieuleczalną. Można jednak powstrzymać jej rozwój. Alkoholizm jest przyczyną wielu innych chorób, zaburzeń i problemów emocjonalnych. Warunkiem rozwiązania tych dolegliwości jest zaprzestanie picia. Kolejnym warunkiem poprawy jakości życia osoby uzależnionej jest psychoterapia uzależnienia (terapia uzależnień, terapia odwykowa, terapia alkoholizmu).

Jedynym właściwym podejściem do choroby alkoholowej jest kompleksowe leczenie. Dzięki niemu alkoholik ma szansę nauczyć się funkcjonowania we wszystkich sferach życia bez alkoholu. Leczenie alkoholizmu powinno rozpoczynać się odtruciem organizmu pod opieką lekarza. Następnie należy rozpocząć oddziaływania terapeutyczne.

Najlepsze wyniki daje skojarzenie grupowej terapii uzależnienia, terapii indywidualnej, edukacji oraz regularnego uczestnictwa w grupach wsparcia na przykład Wspólnoty AA. Jej efektem powinny być głębokie i trwałe zmiany we wszystkich istotnych sferach funkcjonowania człowieka. Powinny one dotyczyć postaw, przekonań, wartości, umiejętności, zachowań, kontaktów z innymi, przeżywania i odczuwania oraz myślenia. Istotą alkoholizmu jest uzależnienie psychiczne i fizyczne od alkoholu.

Uzależnienie psychiczne przejawia się potrzebą lub wręcz przymusem picia dla uzyskania lepszego samopoczucia bądź doznania ulgi w nieprzyjemnych stanach psychicznych.

Uzależnienie fizyczne objawia się min. wzrostem tolerancji na alkohol. Oznacza to, że, osoba uzależniona musi wypijać coraz więcej dla uzyskania tych samych efektów. W ostatnich fazach uzależnienia tolerancja zwykle spada. Innym charakterystycznym objawem uzależnienia fizycznego jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny. Przy zmniejszeniu dawki wypijanego alkoholu lub odstawieniu pojawiają się bardzo przykre objawy-niepokój i drażliwość, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśniowe, poty, nudności, a nawet zaburzenia świadomości i majaczenia.

Alkoholik stara się szybko usunąć te cierpienia przy pomocy alkoholu. Tak jak inne choroby alkoholizm ma swoją definicję, numer statystyczny i objawy. Poza przymusem picia, wzrostem tolerancji i objawami zespołu abstynencyjnego należą do nich także: trudności w kontrolowaniu momentu rozpoczynania i kończenia picia oraz wypijanej ilości, stopniowe rezygnowanie z innych przyjemności i obowiązków oraz picie mimo dowodów szkodliwości nadużywania alkoholu. Początek alkoholizmu jest trudny do rozpoznania, ponieważ granica między piciem towarzyskim, a uzależnieniem w początkowej fazie jest bardzo płynna. Są jednak sygnały, które dotyczą prawie wszystkich osób uzależnionych i ich wystąpienie powinno być poważnym ostrzeżeniem. Jednym z nich są tak zwane „przerwy w życiorysie, urwany film”. Kolejnym jest „klinowanie”, czyli likwidowanie negatywnych skutków picia alkoholem.

Zadania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

  3. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  6. Wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

  8. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu, między innymi opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek do GKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Utworzono dnia 19.07.2018, 14:19

Placówki lecznictwa woj. łódzkie

Utworzono dnia 19.07.2018, 14:19

Placówki lecznictwa woj. kujawsko-pomorskie

Utworzono dnia 19.07.2018, 14:19

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Utworzono dnia 19.07.2018, 14:18

Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Dąbrowice

Utworzono dnia 19.07.2018, 14:18

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny