Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Zaproszenie do udziału w projekcie "Jutro zaczyna się dziś"

Utworzono dnia 07.12.2017

Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie 

„Jutro zaczyna się dziś!” Nr projektu: RPLD.09.01.01-10B001/17
 

Projekt skierowany jest do:
60 osób (minimum 36 kobiet) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej., zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego
w województwie łódzkim, pochodzących  z obszarów wiejskich (DEGURBA3).


Beneficjent w szczególności skieruje wsparcie do:

1. Osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego ( min. 24 os.)

2. Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (min. 18 os.)

3. Osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznego (min. 6 os.)

Podczas rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

Celem głównym projektu jest:
Podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia u 60 osób spełniających wymogi grupy docelowej grupy docelowej w terminie 10.2017 – 08.2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji  problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Diagnozę indywidualnych potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji (4h/UP)

2. Poradnictwo specjalistyczne (10h/UP)

3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych (30h/grupa)

4. Indywidualny Jobcoaching (4h/UP)

5. Szkolenie komputerowe (40h/grupa)

6. Szkolenie zawodowe (80h/grupa)

7. Staż zawodowy ( 3 miesiące )

8. Pośrednictwo pracy – diagnozowanie potrzeb oraz pomoc w zdobyciu zatrudnienia (6h/UP)

Osiągnięcie ww. celu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ2014-2020: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia os. Zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,  ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź. Pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Całkowita wartość projektu: 1 029 067,50 PLN 
Wkład funduszy europejskich: 874 707,38 PLN

 

KONTAKT
BIURO PROJEKTU „Jutro zaczyna się dziś!”
TEL: 576 119 871 EMAIL: jutro_dzis@vc.edu.pl

 


Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny